Αποστολή επιστολών πρόσκλησης, επεξεργασία θεώρησης

Αποστολή επιστολών πρόσκλησης, επεξεργασία θεώρησης

Η εταιρεία μας μπορεί να σας στείλει πρόσκληση για βίζα και άλλες ερωτήσεις για την επίλυση των διατυπώσεων του ταξιδιού σας στην Κίνα.

Εσείς μπορεί να επιλέξει τύπος πρόσκλησης για τουριστική ή επαγγελματική βίζαπου θα αφήσει αξέχαστες αναμνήσεις από το ταξίδι σας στην Κίνα.