Αδεια τελωνείου

Αδεια τελωνείου

Η εταιρεία μας έχει 10χρονια ΠΕΙΡΑΣ για εκτελωνισμό από την Κίνα προς τη Ρωσία

● έχει καλή φήμη και αναγνώριση στην αγορά
● μακροχρόνια και σταθερή συνεργασία με μεγάλες εμπορικές εταιρείες στη Ρωσία.

Ασφάλεια, επικαιρότητα, αποδοτικότητα, ελκυστική τιμή (π.χ. άμεση αποζημίωση για καθυστερημένη παράδοση ή απώλεια)

Η σοβαρότητα είναι ευθύνη. Η απόδοση είναι ποιότητα. Το μέγιστο είναι η αναρρόφηση